Företaget

RG Bergkonsult AB

Företaget drivs av Kenneth Svensson, vi är tio anställda och har tre larvburna borrvagnar och fyra hjulburna. Vi har även några grävmaskiner för mindre markarbeten som utförs i samband med sprängningsarbeten. Vi har en egen serviceverkstad för våra maskiner.

Vi är verksamma i och omkring Stockholm.

I och med att vi är ett Auktoriserat bergsprängarföretag ställer vi mycket höga krav på oss själva i vårt miljö och kvalitetsarbete.

Vi är det lilla företaget som även utför större projekt i tätbebyggt område.

Skicka ett meddelande