RG Bergkonsult AB

Företaget drivs av Kenneth Svensson, vi är tio anställda och har tre larvburna borrvagnar och fyra hjulburna. Vi har även några grävmaskiner för mindre markarbeten som utförs i samband med sprängningsarbeten. Vi har en egen serviceverkstad för våra maskiner.

Vi är verksamma i och omkring Stockholm.

I och med att vi är ett Auktoriserat bergsprängarföretag ställer vi mycket höga krav på oss själva i vårt miljö och kvalitetsarbete.

Vi är det lilla företaget som även utför större projekt i tätbebyggt område.