RG Bergkonsult AB erbjuder

  • Bergsprängning / Losshållning
  • Borrning för injektering / bergförstärkning
  • Utsättning - vid egna sprängarbeten och markarbeten
  • Div. markarbeten
  • Egen båt för arbeten i skärgården