RG Bergkonsult AB

Jag, Kenneth Svensson, började i Atlas Copcos yrkesskola år 1975 och blev då anställd av Atlas Copco där jag arbetade tom 2001 med olika uppdrag i Sverige och utomlands.

När jag slutade på Atlas Copco MCT Sweden AB arbetade jag som servicechef för Stockholm, Göteborg och Skellefteå med ovan- och underjordsborriggar.


På egen begäran sa jag upp mig när jag fick erbjudandet av att köpa och förvalta RG Bergkonsult AB och det goda rykte dom byggt upp med sin personal i bergsprängningsbranschen.

RG Bergkonsult är ett företag i bergsprängningsbranschen sedan 1977. Företaget startades av Sven-Olof Rönngren och Klas Goliats. År 2001 ville Sven-Olof och Klas gå i pension och sålde då företaget till mig.

RG Bergkonsult består i dag av 16 personer.

Vi har i dag 6 st larvburna maskiner, 4 st hjulburna borriggar och en mindre underjordsrigg. Alla maskinerna är utrustade med biologisk nedbrytbar hydraulolja.

Vi investerar kontinuerligt i nya maskiner, 1-2 st om året.


I och med vårt medlemskap i BEF så jobbar vi med en kvalitet & miljö. Med mitt förflutna i servicebranschen så har jag stora krav på mig själv, utrustning och utförda arbeten.
RG Bergkonsult AB ska och är förknippat med kvalité.


Vi har TK Teknik Sweden AB, som sköter vår maskinpark för att få så stor tillgänglighet som möjligt och att riggarna hålls i god kondition, med kontinuerlig service.

Vi har  nu också utökat med en skärgårdsdel och en arbetsbåt, för att kunna hjälpa våra kunder ute på öarna i Stockholms skärgård. Vi utför diverse sprängarbeten, tex förbättring för avlopp i skärgården.

Vänlig Hälsning
Kenneth Svensson / VD