VÅRA NYHETER

  Flexiroc T15

Arronet 35

 

Vi har  nu också utökat med en skärgårdsdel och en arbetsbåt, för att kunna hjälpa våra kunder ute på öarna i Stockholms skärgård. Vi utför diverse sprängarbeten, tex förbättring för avlopp i skärgården.


Flexiroc T30